O NÁS

MŠ Vinařská

Mateřská škola je umístěna ve velmi pěkné a dobře vybavené zahradě dřevěnými hracími prvky na Vinařské ulici nedaleko BVV a vysokoškolských kolejí. Každou třídu, trojtřídní MŠ navštěvuje 25 dětí ve věku 3 – 6 let.
Naše škola má velice dobré materiální zajištění, je vkusně a účelně vybavená. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání. Ve školním vzdělávacím programu se zaměřujeme na pohybovou a dramatickou výchovu, na její propojení do všech složek výchovy a vzdělávání a samozřejmě na všestranný rozvoj dítěte.

Paní učitelky připravují a nabízí dětem reálné a konkrétní aktivity, využívají vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte. Podporují zdravý vývoj založený na citovosti a mravnosti.
Využíváme lidových tradic a zvyků k rozvíjení národní hrdosti. Dítě i učitelka mají možnost výběru materiálu, činnosti, času. Výchovné působení je otevřený systém rozvíjející každé jednotlivé dítě.
Sdružení rodičů při MŠ

Sdružení rodičů je registrováno jako občanské sdružení „Mateřinka“. Sdružení rodičů finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek 250,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 350,- Kč.
Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ je v současnosti 440,- Kč měsíčně.
Stravné činí 33,- Kč denně
MŠ Hlinky

Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a , jsou odloučená pracoviště MŠ Vinařská.
Mateřská škola je umístěna nedaleko Mendlova náměstí a BVV.
Její součástí je rozlehlá nově zrekonstruovaná a účelně vybavená zahrada.
Ve třídách je 22 až 24 dětí ve věku 3 – 6 let.
Ve výchově se paní učitelky snaží respektovat prioritu výchovného působení rodiny.
Dětem nabízíme reálné aktivity a využíváme vzniklých situací k rozvíjení všech stránek osobnosti. Snažíme se respektovat individuální zvláštnosti dětí a zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti. V MŠ pracuje zkušený kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců.
Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání.

Sdružení rodičů při MŠ
Sdružení rodičů je registrováno jako občanské sdružení „Mateřinka“. Sdružení rodičů finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek 200,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 300,- Kč.
Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ je v současnosti 400,- Kč měsíčně.
Stravné činí 30,- Kč denně.robert mahr © 2012