AKTUALITY

ZÁPIS DO MŠ - Školní rok 2022/2023:

Počet volných míst - 49 (17 MŠ Vinařská + 32 MŠ Hlinky)

ŽÁDOST LZE ZÍSKAT (1. 4. 2022 - 30. 4. 2022)
 • na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz
 • na odboru školství, mládeže tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1 patro
  Mgr. Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 21 79
Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu: kontaktujte ředitelku MŠ Vinařská na e-mailu: vinarska@mskolka.cz

Přijímání vyplněných přihlášek:
 • 2.5. 2022 od 9.00 -12.00 hod a od 12.45 do 14.30 hod. MŠ Vinařská
 • 3.5.2022 od 9.00-12.00 hod a od 12.45. do 14..30 MŠ Vinařská
 • do datové schránky školy - p4pkpbq . Veškeré doklady nascenujte do 1 přílohy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze poslat jen prostý e-mail!),Veškeré doklady nascenujte do 1 přílohy.
  e-mail: vinarska@mskolka.cz
 • poštou - rozhodující je datum podání na poště
Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, případně další dokumentyPLÁNY AKCÍ V MŠ:

MŠ Vinařská:


  DUBEN:

 • 30.4. Vystoupení taneční kroužku – Den tance Flamengo


 • KVĚTEN:

 • 2.-6.5. ŠVP BOLEŠÍN
 • 17.5. Besídka „ Den matek“ v 15.30 hod.
 • 31.5. Sférické kino v 9.00 hod.


 • ČERVEN:

 • 1.6. Oslava Dne dětí (dopoledne)
 • 13.6. Pasování předškoláků v 16.00 hod.
  Spaní ve školce s předškoláky, kteří odcházejí do ZŠ
 • 21.6. Zahradní slavnost 15.00 – 18.00 hod.
  Zábavný program, opékání špekáčků + občerstvení

MŠ Hlinky:

  KVĚTEN:

 • 11. 5. Besídka - Svátek matek (v 16.00h, tř. Berušky , tř. Kopretinky)
 • 12. 5. Besídka - Svátek matek (v 16.00h , tř. Ježci, tř. Motýlci)
 • 30. 5. Dětský den (div.Kuk a Cuk – zahrada MŠ, dopoledne)


 • ČERVEN:

 • 8. 6. Lipka – Potkali se v kompostu (1.sk., předškoláci , v 9h)
 • 21.6. Lipka – Potkali se v kompostu (2.sk. , předškoláci , v 9h)
 • 27.6. Pasování předškoláků (div. S.Riedlové , v 16h)
robert mahr © 2012