O NÁS

MŠ Vinařská

Mateřská škola je umístěna ve velmi pěkné a dobře vybavené zahradě dřevěnými hracími prvky na Vinařské ulici nedaleko BVV a vysokoškolských kolejí. Každou třídu, trojtřídní MŠ navštěvuje 25 dětí ve věku 2 – 6 let.
Naše škola má velice dobré materiální zajištění, je vkusně a účelně vybavená. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání. Ve školním vzdělávacím programu se zaměřujeme na pohybovou a dramatickou výchovu, na její propojení do všech složek výchovy a vzdělávání a samozřejmě na všestranný rozvoj dítěte.
Paní učitelky připravují a nabízí dětem reálné a konkrétní aktivity, využívají vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte. Podporují zdravý vývoj založený na citovosti a mravnosti.
Využíváme lidových tradic a zvyků k rozvíjení národní hrdosti. Dítě i učitelka mají možnost výběru materiálu, činnosti, času. Výchovné působení je otevřený systém rozvíjející každé jednotlivé dítě.

Sdružení rodičů při MŠ

Spolek rodičů je registrován jako občanské sdružení „Mateřinka“-Spolek přátel MŠ Vinařská., který finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek MŠ Vinařská- 250,- Kč na dítě.
MŠ Hlinky - 200,- Kč na dítě.
Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ (školné) na rok 2023/2024 - 600,- Kč – neplatí pro předškoláky.

Stravné cca 22 dní x49 = 1 078,- Kč
Školné = 600,- Kč – neplatí pro předškoláky
Děti s odkladem školní docházky 22dní x 52 = 1 144,-Kč
Celkem trvalý příkaz 1 678,- Kč
Sourozenci mohou platit dohromady. Předškoláci neplatí školné.
MŠ Hlinky

Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a , jsou odloučená pracoviště MŠ Vinařská.
Mateřská škola je umístěna nedaleko Mendlova náměstí a BVV.
Její součástí je rozlehlá nově zrekonstruovaná a účelně vybavená zahrada.
Ve třídách je 22 až 24 dětí ve věku 3 – 6 let.
Ve výchově se paní učitelky snaží respektovat prioritu výchovného působení rodiny.
Dětem nabízíme reálné aktivity a využíváme vzniklých situací k rozvíjení všech stránek osobnosti. Snažíme se respektovat individuální zvláštnosti dětí a zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti. V MŠ pracuje zkušený kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání.

Sdružení rodičů při MŠ

Spolek rodičů je registrován jako občanské sdružení „Mateřinka“-Spolek přátel MŠ Vinařská., který finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek 200,- Kč na dítě.
Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ (školné) na rok 2023/2024- 600,- Kč – neplatí pro předškoláky.

Stravné cca 22 dní x49 = 1 078,- Kč
Školné = 600,- Kč – neplatí pro předškoláky
Děti s odkladem školní docházky 22dní x 52 = 1 144,-Kč
Celkem trvalý příkaz 1 678,- Kč
Sourozenci mohou platit dohromady. Předškoláci neplatí školné.robert mahr © 2012